لزوم بررسی و تصریح بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اعلام تعرفه های کالا(HS) برای جلوگیری از اختلال در تامین ارز

با توجه به گزارشات واصله از تامین‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی مبنی بر برداشت‌های متفاوت برخی از بانک‌های عامل از بخشنامه شماره 267962/99 مورخ 1399/08/22 (پیوست) در خصوص چگونگی پذیرش اسناد حمل یا رفع تعهد ارزی کالاهایی که تعرفه (HS) کالای آن ها از گروه اولویت یک به گروه ارزی دو تغییر یافته‌اند و متعاقب آن خودداری برخی بانک‌های عامل از تامین ارز ثبت سفارشات مشمول نرخ رسمی به استناد فهرست تعرفه های ضمیمه بخشنامه مذکور موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

– به دلیل نقص ذاتی تعرفه کالا (HS) در تعیین اولویت ارزی دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی به دلیل اشتراک چند نوع کالا در یک تعرفه لزوم تعیین اولویت ارزی بر اساس IRC مکررا از تاریخ 1397/04/30 طی مکاتبات متعدد به وزارت صمت و بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است و متعاقب آن از اواخر سال 1397 ، اولویت ثبت سفارشات اقلام پزشکی بر اساس اولویت ارزی شناسه تکمیلی کد ثبت وسیله پزشکی (IRC) در سامانه TTAC تعیین و در سامانه جامع تجارت و سامانه های مربوطه گمرک و بانک های عامل درج می گردد و ملاک عمل می باشد.

– سازمان غذا و دارو ضمن برگزاری جلسه با اداره سیاست‌های بانک مرکزی مکاتبه ای مبنی بر لزوم شفاف‌سازی فهرست تعرفه بخشنامه مذکور جهت جلوگیری از اختلال تامین ارز تجهیزات پزشکی نموده است.

– در جلسه فیمابین در بانک مرکزی مجددا تاکید گردید ملاک عمل اولویت ارزی ثبت سفارشات دارو و تجهیزات پزشکی مشمول نرخ ارز رسمی، اولویت ارزی ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت می باشد.

لذا در صورت هرگونه ابهام و ایجاد مشکل ناشی از برداشت‌های متفاوت بانک‌های عامل از بخشنامه فوق الذکر شرکت می تواند فهرست پیوست را تا ساعت 10 مورخ 1399/09/15 برای ایمیل dataanalysis@imed.ir با عنوان فایل بخشنامه تعرفه ارسال نماید.

همچنین با هماهنگی بانک مرکزی مقرر شد درصورت ابهام بانک های عامل درمورد بخشنامه مذکور، بانک عامل میتواند با اداره سیاست ها و مقررات بانک مرکزی به شماره 29953753 برای دریافت توضیحات تماس حاصل نمایند.