سمپلینگ لاین

 

 

 

اکستنشن تیوب سمپلینگ لاین کپنوگرافی

  • اکستنشن تیوب سمپلینگ لاین رابط بین کپنو گرافی و لوله یا فیلتر کد AL-0519