ماسک بیهوشی

ماسک های بیهوشی شفاف بزرگسال کودکان و نوزادان

  •  ماسک های بیهوشی شفاف با بالشتک قابل تنظیم بزرگسال سایز 4 و 5 کدهای AL-09004 و AL-09005
  • ماسک های بیهوشی شفاف با بالشتک قابل تنظیم اطفال سایز 2 و 3 کدهای AL-09002 و AL-09003
  • ماسک های بیهوشی شفاف با بالشتک قابل تنظیم نوزاد سایز 0 و 1 کدهای AL-09000 و AL-09001