کتترمونت

کاتتر مونت رابط بین لوله تراشه / تراکستومی یا کانکشن بیهوشی یا فلکسی تیوب چپقی

  • کاتتر مونت رابط بین لوله تراشه فلکسی چرخان پورت خروجی CO2 – استریل کد AL-17300
  • کاتتر مونت رابط بین لوله تراشه شفاف دو لایه چرخان پورت خروجی استریل کد AL-16300