برپایی اولین نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی در پارک فناوری پردیس

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، اولین نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی در حاشیه نمایشگاه اینوتکس پارک فن‌آوری پردیس با حضور دکتر شانه‌ساز ریاست سازمان، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی، دبیرشورای صادرات سازمان غذا و دارو و رئیس و مدیران ارشد پارک فناوری پردیس و اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی افتتاح شد.

این نمایشگاه در فضایی حدود ۲۳۰ متر مربع شامل اتاق عمل، آی‌سی‌یو و تجهیزات مرتبط به منظور بازدید کارشناسان فعال حوزه، تولیدکنندگان و ذینفعان جانمایی شده است که می‌تواند فضایی برای بازدید نمایندگان کشورهای هدف صادراتی نیز باشد.

براساس این گزارش، برپایی این نمایشگاه در محل پارک فناوری پردیس حاصل جلسات هم اندیشی کارگروه توسعه صادرات اداره کل تجهیزات پزشکی بود که توسط جمعی از اعضای تشکل های تجهیزات پزشکی اجرایی شده است.

لازم به ذکر است، بر اساس انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل تجهیزات پزشکی و پارک فناوری پردیس، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی عهده دار امور اجرایی این نمایشگاه خواهد بود.