مهندس صفوی به عنوان رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب شد

به گزارش وبدا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی «مهندس سید حسین صفوی» را به عنوان رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب کرد.

در حکم دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مهندس صفوی آمده است:

به استناد تبصره ماده 2 قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب مورخ 21 آذر 1378 مجلس شورای اسلامی و انتخاب اعضای هیأت امنا در جلسه مورخ 15 آبان 1399 و با توجه به تعهد، تجربه و سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب می شوید تا با استعانت از خداوند متعال و با رعایت جوانب شرعی و قانونی در جهت تحقق اهداف و وظایف هیات امنا برای توسعه کمی و کیفی خدمات سلامت در جامعه به ویژه در مراکز دانشگاهی اهتمام نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال‌گرائی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.