مدارهای بیهوشی

[vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”1123,1124,383,463,1125″ img_size=”full” css_animation=”zoomIn”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_wp_text title=”مدارهای ست بیهوشی تنفسی فلکسی”][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text]

 • ست بیهوشی تنفسی با لوله سوم (Limb) فلکسی با بگ لاتکس فری بزرگسال

کد AL-1303-060

 • ست بیهوشی تنفسی با لوله سوم (Limb) فلکسی با بگ لاتکس فری اطفال

کد AL-1603-060

 • ست بیهوشی تنفسی بدون لوله سوم (Limb) و بگ فلکسی اطفال

کد AL-1600

[/vc_wp_text][vc_wp_text] 

 

 [/vc_wp_text][vc_wp_text title=”ست کامل جکسون ریز بیهوشی”][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text]

 • جکسون ریز بزرگسال APL Valve با بگ دو لیتری و شیر تخلیه Fresh Gas

کد AL-0110-040/7

 • جکسون ریز اطفال APL Valve با بگ یک لیتری و شیر تخلیه Fresh Gas

کد AL-0410-040/7-V002

 • جکسون ریز نوزاد APL Valve با بگ نیم لیتری و شیر تخلیه Fresh Gas

کد AL-0410-040/7-V001

 • مپلسون D بیهوشی بین بزرگسال APL Valve با بگ دو لیتری

کد AL-0030

[/vc_wp_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_wp_text title=”مدارهای ست بیهوشی تنفسی کاروگیت”][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text]

 • ست بیهوشی تنفسی با لوله سوم (Limb) کاروگیت و بگ لاتکس فری بزرگسال

کد AL-1101-060

 • ست بیهوشی تنفسی با لوله سوم (Limb) کاروگیت و بگ لاتکس فری اطفال

کد AL-1401-060

 • ست بیهوشی تنفسی بدون لوله سوم (Limb) و بگ کاروگیت اطفال

کد AL-1400

[/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text title=”مدارهای ست بیهوشی تنفسی هم محور کاروگیت”][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text]

 • ست بیهوشی تنفسی Coaxial هم محور بزرگسال مسیر دم داخل بازدم

با بگ لاتکس فری و مدار سوم

کد AL-1903-060

[/vc_wp_text][vc_wp_text] 

 [/vc_wp_text][vc_wp_text title=”مدارهای ست بیهوشی تنفسی شفاف”][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text]

 • ست بیهوشی تنفسی با لوله سوم (Limb) شفاف با بگ لاتکس فری بزرگسال

کد AL-1202-060

 • ست بیهوشی تنفسی با لوله سوم (Limb) شفاف با بگ اطفال

کد AL-1502-010

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text] 

 

 [/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]